White polyurethane foam scrap

Name: White polyurethane foam scrap
Density: 25-60kg/cbm
Package: 200kg/bale
Color: White
Loading...

White polyurethane foam scrap

Name: White polyurethane foam scrap
Density: 25-60kg/cbm
Package: 200kg/bale
Color: White